Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja ogólna

Niniejsza Polityka Prywatności oraz plików cookie określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług www.przystannazulawach.pl poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych jest:

Almet Arkadiusz Ludwinowicz z siedzibą:  ul. Zakopiańska 24, 84-230 Rumia

NIP 958-025-90-37, REGON 193035879

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą adresu e-mail: biuro@przystannazulawach.pl

§1 Definicje

Na potrzeby poniższej polityki prywatności określa się następujące znaczenie występujących w niej pojęć:

 1. Administrator – Almet Arkadiusz Ludwinowicz z siedzibą:  ul. Zakopiańska 24, 84-230 Rumia
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.przystannazulawach.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze strony

§2 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 2. Użytkownik ma możliwość przekazywania swoich danych osobowych za pośrednictwem formularzy takich jak: formularz kontaktowy, formularz zapisu do newslettera oraz formularz zamówienia w sklepie internetowym.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
 4. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu:
  • wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi formularza kontaktowego
  • przygotowania, pakowania, wysyłki towaru
  • obsługi płatności za zamówienie
  • w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą Serwisu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wyżej określonych celów.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów (zapisanie do newslettera, wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacja zamówienia).
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć powierzone mu dane w szczególności chronić dostęp do nich podmiotów trzecich.
 9. Administrator deklaruje, że dane osobowe gromadzone będą z należytą starannością i stosownie chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Użytkownik ma prawo:
  • wglądu do danych, które umieścił w formularzu
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.przystannazulawach.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§3 Pliki Cookies

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Administrator informuje, że standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 7. Administrator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

§4 Lista używanych Cookies

 1. Google Analytics – analityka strony.
 2. Facebook – media społecznościowe.

§5 Inne wykorzystywane technologie

Administrator wykorzystuje również inne technologie śledzące czynności i działania podejmowane przez użytkownika podczas korzystania ze Strony. Należą do nich:

 • usługi Google Analytics pozwalająca na analizę statystyk strony oraz zachowań Użytkowników

§6 Logi serwera

 1. W związku z korzystaniem ze strony przez Użytkownika na serwer przesyłane są zapytania, które zapisywane są w logach serwera. Zawierają one takie informacje jak: adres IP Użytkownika, datę oraz czas serwera, informacje o używanej przeglądarce i systemem operacyjnym. Logi są materiałem pomocniczym w administrowaniu Stroną a dostęp do nich ma tylko Administrator.
 2. Miejscem zapisywania logów jest serwer zewnętrzny.
 3. Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z konkretnymi Użytkownikami.
 4. Administrator nie korzysta z logów serwera do identyfikacji Użytkowników.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt